Saturday, October 28, 2006

blogumuz uğurlu olsun

prepin faaliyetlerini ve görüşlerini toplumla hızla paylaşabilmek, geri bildirim alabilmek için blog ideal bir ortam olacak. yankı

Friday, October 27, 2006

Sempozyum Resimleri

I.ULUSLARARASI OKUL RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

1st INTERNATIONAL SCHOOL MENTAL HEALTH SYMPOSIUM

ÖN PROGRAM

24-25 MART, 2006
MARCH 24-25, 2006

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, University of Galatasaray

24 MART 2006, CUMA
March 24, 2006, Friday


8:00-9:300 KAYIT-Registration


9:30-10:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI-Greeting speeches
Sempozyum eşbaşkanı sayın DR. KERİM MUNİR
Sempozyum eşbaşkanı sayın DR. YANKI YAZGAN
İstanbul Milli Eğitim Müdürü sayın ÖMER BALIBEY
MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü sayın DR. RUHİ KILIÇ
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı sayın DR. ZİYA SELÇUK

10:45-11.00 KAHVE ARASI-Coffee Break

11:00-12:00 KONFERANS: “OKULLARIN SAĞLIK SİSTEMİ HİZMETLERİNDEKİ ROLU: ABD’DEN ÖRNEKLER VE RUH SAĞLIĞI YAKLAŞIMLARI”
Special Keynote Address: “Schools as partners in health for children: US models, and their mental health aspects”
DR. JUDITH PALFREY, Harvard Tıp Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi, Fogarty Programı üyesi

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI-Lunch Break

13:00-14:00 KONFERANS: “RİSK VE ÖNLEME: RUH SAĞLIĞI BİLEŞENİ İÇEREN OKUL TEMELLİ MULTİDİSİPLİNER RİSK VE ÖNLEME PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ”
Lecture: “Risk and Prevention Program: Building Multi-disciplinary School-based Risk and Prevention Programs with Mental Health Component”
DR.CATHERINE AYOUB, Harvard Lisans Űstü Eğitim Fakültesi, Harvard Tıp Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi, Fogarty Programı üyesi

14:00-14:15 KAHVE ARASI-Coffee Break


14:15-15:45 PANEL: “OKULLARIMIZDA RUH SAĞLIĞI YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ”
Panel discussion: “Turkish schools and mental health approaches: Development of programs”
DR. YANKI YAZGAN, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
DR. NEŞE EROL, Ankara Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
DR. KERİM MUNİR, Harvard Tıp Fakultesi, Boston Çocuk Hastanesi, Fogarty Programı Direktörü
DR. TUNCAY ERGENE, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı


25 Mart, 2006, Cumartesi
March 25, 2006, Saturday

9:15-10:15 KONFERANS: “ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ GECİKMELERİ VE DUYGUSAL/DAVRANIŞSAL SORUNLARIN OKUL RUH SAĞLIĞI VE AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ”
Conference:“ The relation of child language delays and emotional/behavioral problems: Implications for school mental health and academic development ”
DR. CLAUDİO TOPPELBERG, Harvard Tıp Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi, Judge Baker Children’s Center

10:15-10:30 KAHVE ARASI-Coffee Break

10:30-12:00 PANEL: “OKULLARIN VE TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI GEREKSİNİMLERİ: SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE DÜŞEN ROLLER”
Panel Discussion: “Mental health needs of schools and the community: Role of nongovernmental organizations for partnership with schools”
İBRAHİM BETİL, Toplum Gönüllüleri Vakfı
DR. FÜSUN ÇUHADAROĞLU, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
DR. BEHİYE ALYANAK, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği, Bakırköy Devlet Hastanesi
DR. MELTEM KORA, Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI- Lunch break

13:00-14:00 KONFERANS: “Beşikten sınıfa ruh sağlığı: ABD Okul öncesi eğitimde Headstart programı deneyimleri”
Conference: “From cradle to classroom: Mental health interventions in education. Experiences from the Headstart Program”
DR. CATHERİNE AYOUB, Harvard Tıp Fakültesi, Harvard Graduate School of Education, Risk and Prevention Program, Harvard Lisans Űstü Eğitim Fakültesi, Boston Çocuk Hastanesi, Fogarty Programı üyesi

14:00-14:30 KAHVE ARASI- Coffee Break

14:30-15:30 FORUM: Forum Discussion
15:30 KAPANIŞ-END OF THE MEETINGS

Sempozyum Programı ve Özeti

1st International Symposium on School Mental Healh

PREP Derneği Tanıtım

Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği
Psychological Rehabilitation and Education Programs Association
Çilek Sok. No:4/1 Caddebostan, Istanbul, Turkey
GSM:90-533-338 9494
www.prep.org.tr


Kuruluş tarihi:2005

Yönetim kurulu:

Meltem Kora, I. Başkan

Doli Levi, II.Başkan

Belgin Temur, Sayman

Zeynep Şarlak, Sekreter

Nevriye Elmas, Üye

Yankı Yazgan, Üye

Dina Büyükbahar, Üye

Kaan Kora, Üye

Işıl Bağatur, Üye

Deniz Yücel, Üye
Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Derneği (PREP) toplum temelli ruh sağlığı çalışmaları ile özellikle çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlıklarını geliştirmek, korumak, iyileştirmek ve sorunlar olduğunda mevcut sorunları rehabilite etmek amacıyla kurulmuştur.

Kurucu ve yönetim kurulu üyelerinin 1999 yılından tibaren sürdürdükleri toplum temelli koruyucu-önleyici ruhsal çalışmalar, çeşitli araştırma ve uygulama projeleri ile dernek üyeleriyle birlikte sürdürdükleri eğiti çalışmaları bulunmaktadır.

Derneğimizin kurucu üyelerinin başlattıkları ve sürdükleri çalışmalar arasında

*1999-2001 Deprem Sonrası Toplum Temelli Psikososyal İyileştirme Projesi (Türk-İsrail Prefabrik İlköğretim Okulu, Adapazarı; Marmara Tıp Fakültesi Vakfı ve Tel-aviv Ruh Sağlığı Merkezi ve Belediyesi ile birlikte)

*2001-2003 Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları- Sınıf İçinde Çocukların Ruhsal Davranışsal Sorunlarına Yönelik Öğretmen Eğitim Programı; Derince ve Adapazarında 3 ilköğretim okulunda; Amerikan Bord Heyeti ve Project Hope işbirliğiyle

*2003-2004 Psikolojik Rehabiliatsyon ve Eğitim Programlarının eğitimcilerinin Fogarty Programı işbirliği; Harvard Tıp Fakültesi, Boston Children’s Hospital kapasite geliştirme programı ile işbirliği

*2004- Psikolojik Rehabilitasyon ve Eğitim Programları Platformunun kuruluşu

*2005- Psikolojik Rehabilitasyon v Eğitim Programları Derneğinin kurulması; üyelerle gerçekleştirilen eğitim programları; araştırma başvuruları; uygulama projeleri hazırlıkları; I. Uluslarası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu Hazırlığı

bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağlı olduğu kuruluşlar:

Dr. Meltem Kora (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi; Darüşşafaka Lisesi; Vizyon Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi)

Doli Levi (Eğitimci; Özel Biricik Anaokulu Kurucusu ve Yöneticisi)

Uzman Pedagog Belgin Temur (Özel Mavi Psikolojik Danışmanlık Merkezi)

Zeynep Şarlak (Galatasaray Ünversitesi; Siyaset Bilimi öğretim üyesi)

Nevriye Elmas (Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğretim üyesi)

Prof.Dr. Yankı Yazgan (Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatristi; Marmara Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi)

Dina Büyükbahar (sanayici)

Doç. Dr. Kaan Kora (erişkin psikiyatristi; Marmara Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi)

Işıl Bağatur (serbest avukat; Bagatur Hukuk Şirketi Kurucusu)

Klinik Psikolog Deniz Yücel (Fogarty Programı Koordinatörü; Harvard Tıp Fakültesi Boston Children’s Hospital)