Monday, November 13, 2006

SEMPOZYUM YABANCI KONUKLAR KISA TANITIM; INVITED SPEAKERS

1. Uluslararası Okul Ruh Sağlığı Sempozyumu Davetli Konuşmacılar

1st International School Mental Health Symposium, Invited SpeakersProf. Dr. Judith S. Palfrey

Dr. Palfrey Boston Çocuk Hastanesi (Children’s Hospital Boston) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Başkanı ve Harvard Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlğı ve Hastalıkları öğretim üyesidir. Boston Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Boston University School of Medicine) profesör olan eşi Sean Palfrey ile Harvard College, Adam’s House’a başkanlık etmektedir. Dr. Palfrey aynı zamanda Harvard Üniversitesinin başlattığı “Çocuklar İçin Öncelik” programında da bir süre başkanlık yapmıştır. Araştırma alanları arasında çocuk sağlığı konuları ve eğitim alanlarının birleştirilmesine yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Çoklu ya da karmaşık sağlık sorunları bulunan çocuklar için geliştirdiği yenilikçi sağlık hizmeti programları ile çocukların okula devamlarını sağlayan yaklaşımlar uygulamıştır. Ayrıca Dr. Palfrey çocuklara yönelik sağlık hizmeti uygulamaları ve sağlık iyileştirilmesine yönelik bir proje olan “Bright Futures” programına da ulusal düzeyde başkanlık etmiş bir bilim kadınıdır.


Judith S. Palfrey, M.D.

Dr. Palfrey is Chief, Division of General Pediatrics, Children’s Hospital Boston and Professor of Pediatrics, Harvard Medical School. She and her husband, Sean Palfrey, MD, Professor of Pediatrics at the Boston University School of Medicine, also serve as Masters of Adams House at Harvard College. Dr. Palfrey has served as Director of the Harvard Children’s Initiative. Dr. Palfrey’s research is directed on issues related to service integration between child health and education. She has been instrumental in launching innovative health care programs for children with complex health problems to allow them to attend school in inclusive environments. Dr. Palfrey has been national chair of the Bright Futures project defining guidelines for health care practice and health promotion for children.


Doç. Dr. Catherine Ayoub

Dr. Cathy Ayoub Harvard Lisans Üstü Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi ve aynı fakültenin Risk ve Önleme Programların’nın eşbaşkanıdır. Gelişimsel psikoloji alanında doktora yapan Dr. Cathy Ayoub’un araştırma alanları arasında çocuklarda riskli durumlara yönelik koruyucu yaklaşımların geliştirilmesi ve dayanıklılığın arttırılması yer almaktadır. Yakın tarihli bir araştırmasında kronik hastalığı olan, boşanmış anne-babası bulunan ya da aile içinde şiddet deneyimi olan çocuklardaki gelişimsel özellikleri ve duygusal uyum süreçlerini konu alan Dr. Ayoub, rsik taşıyan küçük çocuklara yönelik koruma ve müdahale yöntemlerini ele almaktadır. Bu bağlamda bir program olan Headstart projesinde yer almakta ve depresyonu olan ailelerle çalışmaktadır.

Catherine Ayoub, Ph.D.

Dr. Cathy Ayoub is Associate Professor and Co-director of the Program in Risk and Prevention at the Harvard Graduate School of Education. She is a developmental psychologist with research interests in implementation of preventive interventions to combat risk and promote resilience in young children. Her present research is on developmental consequences and emotional adjustment of children who have experienced chronic illness, difficult parental divorce or witnessed domestic violence. Dr. Ayoub leads ongoing research in prevention and intervention systems for young at-risk children, including leadership in a current evaluation of children and families in Early Head Start and families with depression.


Dr. Kerim Munir

Dr. Kerim Munir, (Fogarty International Center) Uluslararası Fogarty Merkezi ve Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (National Institute of Mental Health (NIMH)) tarafından desteklenen, merkezi Boston Çocuk Hastanesinde bulunan Uluslararası Ruh Sağlğı ve Gelişimsel Bozukluklar Araştırma ve Eğitim Programı (Mental Health and Developmental Disabilities (MHDD) Research Training Programs) başkanıdır. Aynı zamanda Boston Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde bulunan, ve A.B.D. Anne ve Çocuk Sağlığı Dairesi (U.S. Maternal and Child Health Bureau) tarafından desteklenen Gelişimsel Bozukluklar Üniversite İhtisas Bölümünün (University Center for Excellence in Developmental Disabilities (UCEDD)) psikiyatri şefidir. Dr. Munir 1999 depremlerinden sonra UNICEF’in çocuklara yönelik iyileştirme programında (UNICEF Children’s Recovery Program) sağlık ve Psikososyal İyileşme alanındaki sorumlu yönetici ve danışman olarak çalışmış ve daha sonra Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından Türkiye’de Ruh Sağlığı Politikası Geliştirme Projesine seçilmiştir.

Kerim Munir, M.D., MPH, D.Sc.

Dr. Kerim is Director, Fogarty International Center and National Institute of Mental Health (NIMH) funded Mental Health and Developmental Disabilities (MHDD) Research Training Programs at the Children’s Hospital Boston and Director of Psychiatry of the U.S. Maternal and Child Health Bureau funded University Center for Excellence in Developmental Disabilities (UCEDD) in the Division of General Pediatrics. Dr. Munir served as principal consultant in Health and Psychosocial for the UNICEF Children’s Recovery Program following the Turkish earthquakes in 1999. He was subsequently selected by the Ministry of Health and the World Bank to lead the project for the development of a national mental health policy for Turkey.

Dr. Claudio Toppelberg

Dr. Toppelberg Judge Baker Çocuk Merkezi ve Harvard Tıp Fakültesinde yürütülen Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (National Institute of Mental Health) destekli Dil ve Gelişimsel Psikopatoloji Projesinin (Language and Developmental Psychopathology) sorumlu yürütücüsüdür. Projede çocuklarda dil gelişimi ve ruh sağlığı ilişkisi ele alınmaktadır. Normal ya da gecikmiş dil gelişiminin, çocuklardaki duygusal/davranışla gelişime etkisi ve çocuk ve ergenlerdeki ruhsal bozukluklarla ilişkileri alanında çalışan Dr. Toppelberg, Dr. Munir ile birlikte Boston Çocuk Hastanesi ve Judge Baker Çocuk Merkezinin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Ruh Sağlğı Forumuna başkanlık etmektedir.

Claudio Toppelberg, M.D.

Dr. Claudio Toppelberg is Director of the National Institute of Mental Health funded Project on Language and Developmental Psychopathology at the Judge Baker Children’s Center and Harvard Medical School. The project studies the relation of language development and mental health in childhood. He brings expertise in the interface of normal and delayed language development and emotional/behavioral development and mental disorders in children and adolescents. Drs. Toppelberg and Munir have been co-directing the Child Mental Health Forum at Judge Baker Children’s Center in collaboration with the Department of Psychiatry, Children’s Hospital Boston.

No comments: