Wednesday, September 26, 2007

PREP TANITIM FİLMİNİ HATIRLAMAK İÇİN...

PREP'in dernek olmadan önceki etkinlik alanlarından örnekler içeren, aslında bir "yol" serüveni olan filmi ekte bulacaksınız. Buradaki görüntülerde yer alan öğretmenler, çalışmalar sırasında gönüllü olan ve eğitimlerimizde görüntülerinin bilimsel tanıtım amaçlı kullanılmasına izin veren sevgili eğitim cengaverleridir. Cengaverler diyorum, zira ülkemizde eğitimcilik bir meslek değil bir yaşam uğraşı ve bir mücadeledir. Bu mücadelenin eşsiz kahramanlarının, eğitim verdikleri çocuklarının psikolojik ve gelişimsel özellikleri konusunda daha bilgili, yetkin ve etkili olmaları PREP'in idealleri arasındadır. Öğretmenlerimize selam ve hürmetler...

No comments: